Αρχική    Προφίλ    Προϊόντα    Υπηρεσίες    Προσφορές    Επικοινωνία    Τρόπος συνεργασίας

 

 

 

Προϊόντα

Σέγες & Δισκοπρίονα

 

Προσφορές εργαλείων

 

ΣΕΓΕΣ  &  ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ  ΧΕΙΡΟΣ

Σ Ε Γ Ε Σ

GST  75 BE

GST  120 E

GST  120 BE

 Ονομαστική ισχύς       :  650 W

 Ονομαστική ισχύς       :  650 W

 Ονομαστική ισχύς       :   650 W

 Βάθος κοπής σε ξύλο :  90 mm

 Βάθος κοπής σε ξύλο :  120 mm

 Βάθος κοπής σε ξύλο :  120 mm

 Ύψος διαδρομής         : 23 mm

 Ύψος διαδρομής         :  26 mm

 Ύψος διαδρομής         :  26 mm

 Βάρος                        : 2,3 kg

 Βάρος                        :  2,6 kg

 Βάρος                        :  2,7 kg

 

 

 

 

 

GST   135 CE

GST  135 BCE  

 Ονομαστική ισχύς       :   720 W

 Ονομαστική ισχύς       :  720 W

 

 Βάθος κοπής σε ξύλο :   135 mm

 Βάθος κοπής σε ξύλο :  135 mm

 

 Ύψος διαδρομής         :  26 mm

 Ύψος διαδρομής         : 26 mm

 

 Βάρος                        :  2,6 kg

 Βάρος                        : 2,7 kg

 
ΣΕΓΑ  ΑΦΡΩΔΟΥΣ  ΥΛΙΚΟΥ
Σ Π Α Θ Ο Σ Ε Γ Ε Σ
 

 

 

GSG  300

GOF  900 CE GOF  1300 CE

 Ονομαστική ισχύς      :   350 W

 Ονομαστική ισχύς         :   900 W

 Ονομαστική ισχύς         :  1.200 W

 Βάθος κοπής            :   300 mm

 Βάθος κοπής σε ξύλο   :   250 mm

 Βάθος κοπής σε ξύλο   :  250 mm

 Ονομαστικές στροφές :  2.100

 Μήκος παλινδρόμησης  :  28 mm

 Μήκος παλινδρόμησης  :  19 mm

 Βάρος                       :  1,6 kg

 Βάρος                         :  3,3 kg

 Βάρος                         :  3,7 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ  ΧΕΡΙΟΥ 

GKS  160 GKS  55 GKS  55  CE

 Ονομαστική ισχύς  :  1.050 W

 Ονομαστική ισχύς  :  1.200 W

 Ονομαστική ισχύς  :  1.350 W

 Βάθος κοπής        :   54 mm

 Βάθος κοπής        :   55 mm

 Βάθος κοπής        :   55 mm

 Διάμετρος δίσκου  :  160 mm

 Διάμετρος δίσκου  :  160 mm

 Διάμετρος δίσκου  :  160 mm

 Βάρος                  :  3,6 kg

 Βάρος                  :  3,5 kg

 Βάρος                  :  3,6 kg

     


 
GKS  65 GKS  65 CE GKS  85

 Ονομαστική ισχύς  :  1.600 W

 Ονομαστική ισχύς  :  1.800 W

 Ονομαστική ισχύς  :  2.200 W

 Βάθος κοπής        :   65 mm

 Βάθος κοπής        :   65 mm

 Βάθος κοπής        :   85 mm

 Διάμετρος δίσκου  :  190 mm

 Διάμετρος δίσκου  :  190 mm

 Διάμετρος δίσκου  :  235 mm

 Βάρος                  :  4,8 kg

 Βάρος                  :  4,9 kg

 Βάρος                  :  7,5 kg

 
 
 

Home : Αρχή σελίδας : Προϊόντα :  Σέγες & Δισκοπρίονα χειρός