Αρχική    Προφίλ    Προϊόντα    Υπηρεσίες    Προσφορές    Επικοινωνία    Τρόπος συνεργασίας

 

 

 

Προϊόντα

Σταθερά εργαλεία

 

Προσφορές εργαλείων

 

ΣΤΑΘΕΡΑ  ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ  ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

GCM  8  S GCM  10  S GCM  10  SD

 Ονομαστική ισχύς       :  1.400 W

 Ονομαστική ισχύς       :  1.800 W

 Ονομαστική ισχύς       :  1.800 W

 Ονομαστικές στροφές  :  5.000

 Ονομαστικές στροφές  :  4.700

 Ονομαστικές στροφές  :  5.000

 Διάμετρος δίσκου        : 216 mm

 Διάμετρος δίσκου        : 254 mm

 Διάμετρος δίσκου        : 254 mm

 Βάρος                        : 15,0 kg

 Βάρος                        : 21,5 kg

 Βάρος                        : 28,0 kg

GCM  12  SD GCM  10 GCM  10

 Ονομαστική ισχύς       :  1.800 W

 Ονομαστική ισχύς       :  1.800 W

 Ονομαστική ισχύς       :  1.800 W

 Ονομαστικές στροφές  :  3.800

 Ονομαστικές στροφές  :  4.500

 Ονομαστικές στροφές  :  4.300

 Διάμετρος δίσκου        : 305 mm

 Διάμετρος δίσκου        : 254 mm

 Διάμετρος δίσκου        : 305 mm

 Βάρος                        : 29,1 kg

 Βάρος                        : 15,0 kg

 Βάρος                        : 20,0 kg

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΔΙΠΛΗΣ  ΚΟΠΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ   ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΤΡΟΧΟΣ  ΜΕΤΑΛΛΟΥ

GTM  12 GTS  10 GCO  14-1

 Ονομαστική ισχύς       :  1.800 W

 Ονομαστική ισχύς       :  1.800 W

 Ονομαστική ισχύς       :  2.400 W

 Ονομαστικές στροφές  :  4.300

 Ονομαστικές στροφές  :  3.650

 Ονομαστικές στροφές  :  3.900

 Διάμετρος δίσκου        : 305 mm

 Διάμετρος δίσκου        : 254 mm

 Διάμετρος δίσκου        : 355 mm

 Βάρος                        : 22,0 kg

 Βάρος                        : 34,0 kg

 Βάρος                        : 18,0 kg

ΤΡΑΠΕΖΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

GTA  3700 GTA  60 W GTA  2500 W

 Μήκος χωρίς προέκταση :  1.540 mm

 Μήκος χωρίς προέκταση :  760 mm

 Μήκος χωρίς προέκταση :  760 mm

 Μήκος με προέκταση      :  3.700 mm

 Μήκος με προέκταση      :  1.220 mm

 Μήκος με προέκταση      :  1.220 mm

 Υψος πάγκου                 :  810 mm

 Υψος πάγκου                 :  622 mm

 Υψος πάγκου                 :  864 mm

 Βάρος χωρίς εξαρτήματα :  17,0 kg

 Βάρος                            :  24,0 kg

 Βάρος                            :  34,8 kg

 Βάρος με εξαρτήματα      :  22,0 kg

   
 
 
 

Home : Αρχή σελίδας : Προϊόντα :  Σταθερά  εργαλεία